Przejdź do treści

Kurs „Rozpoznawanie i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”

  Zapraszamy na kurs:

  Rozpoznawanie i terapia zaburzeń integracji sensorycznej

  Celem kursu jest nabycie umiejętności rozpoznawania zaburzeń integracji sensorycznej oraz prowadzenia terapii

  dzieci z dysfunkcjami na poziomie integracji sensorycznej.

  Po zakończeniu kursu możliwa jest kontynuacja nauki na kursie rozwijającym .

  Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkolnego, pedagogów,

  psychologów, logopedów, specjalistów pracujących z dziećmi, którzy chcą poszerzyć swój warsztat
  o rozpoznawanie  i terapię  zaburzeń modulacji sensorycznej.

  Zajęcia prowadzą eksperci-wykładowcy, praktycy Integracji Sensorycznej.

  Część praktyczna kursu odbywać się będzie w profesjonalnych salach Integracji Sensorycznej.

  Tematyka

  1. Anatomia i fizjologia układu nerwowego
  2. Rozwój dziecka, odruchy ATOS, STOS, TOB
  3. Teoria Integracji Sensorycznej – Historia i ośrodki światowe. Epidemiologia.  Neurorozwojowe podstawy Integracji Sensorycznej
  4. Zaburzenia i integracja wrażeń przedsionkowych, proprioceptywnych. Dyspraksja.
  5. Niepewność grawitacyjna.  Zaburzenia modulacji sensorycznej. Rozwój Schematu ciała – wpływ zaburzeń na funkcjonowanie.
  6. Przykłady stymulacji wrażeń przedsionkowych proprioceptywnych.
  7. Dysfunkcje układu dotykowego – obronność dotykowa.
  8. Stymulacja systemu czucia aktywności dotykowego ćwiczenia w grupie.
  9. Zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, węchowej, smakowej.
  10. Stymulacja systemu wzrokowego, słuchowego, węchowego, smakowego.
  11. Doświadczenia sensoryczne na sobie. Praca w grupach, problem pacjenta z zaburzeniami układu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego
  12. Doświadczenia sensoryczne na sobie. Praca w grupie opracowanie ćwiczeń dla dzieci
   z zaburzeniami układu wzrokowego, słuchowego, węchowego, smakowego.

  Program kursu obejmuje: wykłady, ćwiczenia, warsztaty. Możliwe są także konsultacje oraz praktyki specjalistyczne

  Termin zajęć:

  I sesja – 21/10/2022 – 23/10/2022

  II sesja – 4/11/2022 -6/11/2022

  Godziny zajęć:

  Piątek 15.00 – 19.00

  Sobota 9.00 – 18.00

  Niedziela 9.00 – 14.00.

  Miejsce :

  Ośrodek Rehabilitacji Dzieci –  Rzeszów  ul. Lwowska 132.

  Koszt uczestnictwa:

  2550 zł – opłata obejmuje – zaświadczenia, materiały szkoleniowe w formie skryptu, przerwy kawowe, obiad.

  Informacje i zapisy: tel. 696-228-162